18 Lis

Mika Launikari

Mika Launikari působí v oblasti kariérového poradenství od roku 1995. V současnosti je zaměstnán ve Finské národní agentuře pro vzdělávání, kde je zodpovědný za internacionalizaci poradenských služeb v kontextu učící se mobility (Euroguidance). Během své kariéry se zapojil do mezinárodní spolupráce v oblasti poradenství s institucemi EU (Evropská komise, Cedefop atd.) a s evropskými sítěmi (ELGPN, European Employmenet Services, atd.).

08 Lis

Åsa Sundelin

Åsa Sundelin získala doktorát v oblasti pedagogiky a přednáší na Oddělní pedagogiky na Univerzitě ve Stockholmu ve Švédsku. Má zkušenosti jako kariérová poradkyně a mnoho let působila ve vzdělávání a výcviku kariérových poradců. Je také programovou koordinátorkou pro program kariérového poradenství a pro magisterské kurzy v oblasti kariérového rozvoje a poradenství na Univerzitě ve Stockholmu. V roce 2016 obhájila dizertaci na téma poradenské konverzace s mládeží s přistěhovaleckou zkušeností na střední škole. Nyní je zapojena ve dvou výzkumných projektech zaměřených na mladé migranty a ohroženou mládež. Už několikrát se zúčastnila konferencí v České republice a také zde vedla výcvik poradců.