Partners

Conference is jointly organized by Euroguidance Centre in the Czech Republic, DZS and Hradec Králové Univerzity

www.euroguidance.eu

Partners:

 • Asociace školní psychologie   – Association of school psychology
 • Asociace výchovných poradců – Association of school guidance counsellors
 • Asociace vysokoškolských poradců  – Association of university counsellors
 • EURES – The Labour Office of the Czech Republic
 • Katedra andragogiky, Filozofická fakulta, Karlova Univerzita – The Department of Adult Education and Personnel Management, Faculty of Arts, Charles University
 • Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita – Department of Psychology, Faculty of Social Studies, Masaryk University
 • Národní Poradenské Fórum  – National Guidance Forum
 • Národní vzdělávací fond – National Training Fund
 • Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj – Association for career guidance and career development (Czech Republic)
 • Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu – Slovak Academic Association for International Cooperation
 • Stockholm University
 • Ústav pedagogických věd, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita – Department of Educational Sciences, Faculty of Arts, Masaryk University
 • Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry – Association for career guidance and career development (Slovakia)