16 Čvc

Konference 2020 – Save the date

Euroguidance ve spolupráci s ČZU vás zve na každoroční konferenci ke kariérovému poradenství.

Letošní ročník proběhne v prostorách ČZU v Praze 20. – 21. 11. 2020

Prostřednictvím spolupráce v rámci evropské sítě Euroguidance budou přizváni online zahraniční hosté. Seznámíte se s vítězi národních cen v ČR, na Slovensku, a i z dalších evropských zemí budou představeny příklady dobré praxe.

Během dvou dnů proběhnou přednášky zahraničních i českých odborníků, prezentace oceněných a veletrh všech přihlášených příspěvků do národních cen, prezentace odborníků i praktické workshopy v sekcích. Plánujeme také strategické setkání pro rozvoj regionální, národní, evropské i online dimenze kariérového poradenství. Součástí bude i neformální síťování a společenský program. Hlavní část akce bude mít i online formu, které se bude možné účastnit virtuálně na dálku, zejména zvýšíme dostupnost pro účastníky i řečníky z Evropy. Účast na akci je bezplatná.

Do konce léta budou vyhlášena tematická zaměření a otevřena výzva k zasílání návrhů příspěvků, přednášek a workshopů do sekcí. Plánovaná témata sekcí jsou předběžně – rozvoj kompetencí kariérových poradců, rozvoj kariérového vzdělávání ve školách, online formy kariérového poradenství, a další. Zároveň se otevře i registrace pro účastníky bez příspěvku.

Případné dotazy a náměty k akci zasílejte na euroguidance@dzs.cz