18 Lis

Mika Launikari

Mika Launikari působí v oblasti kariérového poradenství od roku 1995. V současnosti je zaměstnán ve Finské národní agentuře pro vzdělávání, kde je zodpovědný za internacionalizaci poradenských služeb v kontextu učící se mobility (Euroguidance). Během své kariéry se zapojil do mezinárodní spolupráce v oblasti poradenství s institucemi EU (Evropská komise, Cedefop atd.) a s evropskými sítěmi (ELGPN, European Employmenet Services, atd.).

08 Lis

Åsa Sundelin

Åsa Sundelin získala doktorát v oblasti pedagogiky a přednáší na Oddělní pedagogiky na Univerzitě ve Stockholmu ve Švédsku. Má zkušenosti jako kariérová poradkyně a mnoho let působila ve vzdělávání a výcviku kariérových poradců. Je také programovou koordinátorkou pro program kariérového poradenství a pro magisterské kurzy v oblasti kariérového rozvoje a poradenství na Univerzitě ve Stockholmu. V roce 2016 obhájila dizertaci na téma poradenské konverzace s mládeží s přistěhovaleckou zkušeností na střední škole. Nyní je zapojena ve dvou výzkumných projektech zaměřených na mladé migranty a ohroženou mládež. Už několikrát se zúčastnila konferencí v České republice a také zde vedla výcvik poradců.

27 Říj

Lenka Hloušková

Lenka Hloušková působí jako odborná asistentka na Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a svůj odborný zájem rozděluje mezi témata týkající se služeb kariérového poradenství a témata rozvoje základních škol. Na národní úrovni zastupuje své pracoviště v Národním poradenském fóru a na evropské úrovni je jedním ze zakládajících členů sítě NICE.

27 Zář

Rie Thomsen

Rie Thomsen je docentkou a vedoucí Oddělení poradenského výzkumu Dánského institutu vzdělávání na Aarhus University. Ve svém výzkumu se věnuje praxi a politikám celoživotního kariérového poradenství se zvláštním zájmem o roli komunit, organizaci a vedení při poskytování kariérového poradenství a aspekty sociální spravedlnosti.

27 Zář

Thomas Diener

Thomas Diener se posledních 25 let aktivně věnuje propojování oblastí osobnostního rozvoje a projektového managementu. Studoval na Research Association for Process-Oriented Psychology v Curychu a také na Morenově Institutu ve Švédsku.

27 Zář

Rosie Alexander

Rosie Alexander je kariérová poradkyně na souostroví Orkneje (Skotsko), kde dělá i svůj výzkum. Momentálně se věnuje svému doktorskému studiu, ve kterém se věnuje tématu kariérních cest středoškolských studentů ze souostroví Orkneje a Shetlandy.

15 Srp

Jean-Jacques Ruppert

Jean-Jacque Ruppert absolvoval postgraduální studium psychologie a pedagogiky ve Skotsku, Francii a Německu. Od roku 1994 pracuje pro lucemburské ministerstvo školství, jako pedagogický psycholog a poradce v Lycée classique de Diekirch. Je vedoucím institutu Applied Vocational Psychology and Policy research unit (AVOPP), mezinárodního výzkumného centra založeného v roce 2005 v Lucembursku.