17 Říj

Lenka Martinkovičová

Lenka Martinkovičová sa v rámci dizertačnej práce venovala témam riadenia a konštruovania kariéry a špecificky kariérovej adaptabilite. Absolvovala niekoľko kurzov jako napr. tréning v švajčiarskej metóde CH-Q, Koučovací přístup v kariérovém poradenství, Navigácia pri hľadaní povolania. Absolvovala  dlhodobých výcvikov v arteterapii a v dialogickom a konštruktivistickom prístupe MODI.

15 Srp

Ronald Sultana

Ronald G. Sultana je profesorem na University of Malta, kde řídí Euro-Mediterranean Centre for Educational Research. Jeho výzkum se zaměřuje na srovnávací analýzy kariérového poradenství v Evropě, na Blízkém východě a v severoafrickém regionu. Využívá různých teoretických východisek, pomocí nichž zkoumá dopady neo-liberalismu a globalizace na životy lidí v různých kontextech.

15 Srp

Jean-Jacques Ruppert

Jean-Jacque Ruppert absolvoval postgraduální studium psychologie a pedagogiky ve Skotsku, Francii a Německu. Od roku 1994 pracuje pro lucemburské ministerstvo školství, jako pedagogický psycholog a poradce v Lycée classique de Diekirch. Je vedoucím institutu Applied Vocational Psychology and Policy research unit (AVOPP), mezinárodního výzkumného centra založeného v roce 2005 v Lucembursku.

15 Srp

Martin Kopecký

Martin Kopecký působí na Katedře andragogiky a personálního řízení Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Vyučuje sociologii a filozofii vzdělávání dospělých, občanské vzdělávání a vzdělávací politiku. Ve svém výzkumu se zaměřuje na vzdělávací politiku a její vývoj v procesech evropeizace a globalizace.

15 Srp

Iva Kirovová

Iva Kirovová je psycholožka (studovala na Univerzitě Karlově, Filozofické fakultě, Katedře psychologie) s tuzemskými a zahraničními pracovními zkušenostmi v různých oblastech aplikované psychologie. Zavedla předmět kariérové poradenství (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra psychologie) a předměty Rozvoj kariéry a Individuální rozvoj kariéry (VŠB – Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, Katedra managementu).

15 Srp

Ingela Bergmo Prvulovic

Dr. Ingela Bergmo Prvulovic je lektorkou v Department of Education, Stockholm University, ve Švédsku. Ve svém výzkumu se věnuje především tématům jako smysl kariéry, transformace pracovního života a jeho implikace pro kariérové poradenství, či proces profesionalizace.

14 Srp

Maria Eduarda Duarte

Maria Eduarda Duarte je profesorkou na University of Lisbon, Faculty of Psychology. Ve své profesní dráze se věnuje tématům jako teorie kariérní psychologie a výzkumu, s důrazem na problematiku dospělých a svět práce. Její publikace se nejčastěji zaměřují na problematiku kariérních problémů dospělých, testování, a v neposlední řadě procesu poradenství.

14 Srp

Tristram Hooley

Tristram Hooley je ředitelem organizace Research, The Careers & Enterprise Company a profesor na Inland Norway University. Ve svém výzkumu se zaměřuje na vztah mezi politikou, politickými opatřeními, vzděláváním v praxi a kariérovým poradenstvím. Zejména se zajímá o kariérové poradenství ve vztahu k technologiím, sociální spravedlnosti a formování identity.