Vědecký a organizační výbor

Vědecký výbor

Ing. Zuzana Freibergová 

Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj

Národní vzdělávací fond

PhDr. Štefan Grajcár

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry, Slovensko

Mgr. Kateřina Hašková

Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj

doc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.

Ústav pedagogických věd, FF MU, Brno

Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D.

Ústav pedagogických věd, FF MU, Brno

Tristram Hooley

‎Professor of Career Education, University of Derby, Velká Británie

Mgr. Petr Chaluš

Centrum Euroguidance, Dům zahraniční spolupráce

doc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D.

Katedra managementu, Ekonomická fakulta, VŠB Technická unverzita, Ostrava

PhDr. Renata Kocianová, Ph.D.

Katedra andragogiky a personálního řízení, FF UK, Praha

PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.

Katedra andragogiky a personálního řízení, FF UK, Praha

Mgr. Lenka Martinkovičová, PhD

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry, Slovensko

PhDr. Michal Šerák, Ph.D.

Katedra andragogiky a personálního řízení, FF UK, Praha

doc. PhDr. Blandína Šramová, PhD

Pedagogická fakulta UK, Bratislava, Slovensko

Mgr. Jiří Votava, Ph.D.

Katedra profesního a personálního rozvoje, ČZU, Praha

Organizační výbor

PhDr. Olga Běhounková, Ph.D.

Katedra andragogiky a personálního řízení, FF UK, Praha

Mgr. Gabriela Kabotová

Centrum Euroguidance, Dům zahraniční spolupráce

Veronika Kazimourová

Katedra andragogiky a personálního řízení, FF UK, Praha

Mgr. Veronika Nováková, Ph.D.

FF UK, fundraising a koordinace vztahů s absolventy