Obecné informace

Evropská konference “Kariérové poradenství v lokální a globální síti” proběhne
23. – 24. 11. 2018
v prostorách Univerzity Hradec Králové.

Stanislav Štech

profesor pedagogické psychologie na Univerzitě Karlově - pedagogické fakultě. Zabývá se profesí učitele, vztahy rodiny a školy a školní psychologií, předseda České komise pro UNESCO, člen Řídícího výboru SDG 4 Education při UNESCO

Jerome Rossier

Jérôme Rossier studoval psychologii na University of Lausanne a na Catholic University of Louvain v Belgii. Nyní je profesorem kariérového poradenství a psychologie na Institute of Psychology (IP) na University of Lausanne. Je také editorem International Journal for Educational and Vocational Guidance a členem několika redakčním rad pro vědecká periodika jako např. Journal of Vocational Behavior or the Journal of...

Petr Novák

aktuálně pracuje ve společnosti Alza.cz – největším internetovém obchodě v rámci ČR , na pozici Head of Learning&Development. Má za sebou více než 20letou praxi ve většině úrovní i rolí managementu, a protože jeho vášeň tkví v lidech – miluje mezilidské vztahy a jejich různorodost a dynamičnost – a zároveň je Vodnář – znamení velmi typické pro roli učitele – je to...

Petr Hlaďo

Petr Hlaďo je docentem na Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Ve svém výzkumu se dlouhodobě věnuje rozhodování žáků o další vzdělávací a profesní dráze. Již ve své disertační práci se zaměřil na roli rodiny v tomto rozhodovacím procesu a ve zkoumání vlivů sociálního okolí na kariérové rozhodování stále pokračuje. V posledních letech se pod záštitou Grantové agentury ČR věnuje také...

Nina Ahlroos

Nina Ahlroos has worked with guidance related issues throughout her professional life, starting as a career guidance counsellor at Stockholm University. Today she acts as coordinator of the Swedish Euroguidance centre, hosted by the Swedish Council for Higher Education. In this role, she works to develop an international dimension in guidance, mainly by offering further training to the Swedish guidance...

Gert van Brussel

Dr. Gert van Brussel is President of IAEVG, the International Association for Educational and Vocational Guidance and a past President and Honourable Member of NOLOC, the Dutch association of career professionals.Gert has more than 40 year experience in the domain of career development in all kinds of roles: counsellor, consultant, entrepreneur, researcher, lecturer and presenter. He is affiliated with the...

Matěj Matolín

Matěj Matolín pracuje pro startupový fond Impulse Ventures, kde pomáhá technologickým firmám s náborem a HR. Neustále se snaží nalézat nové postupy jako propojovat lidi a technologie, a budovat co nejefektivnější organizace. Matěj je jedním z nejznámějších influencerů v oblasti HR. Píše nejčtenější blog o recruitmentu Lovec Hlav, natáčí podcasty Nelidské zdroje, organizuje meetupy, přednáší na VŠ a je mentorem...

Jiří Votava

Dlouhodobě se zabývá vzděláváním učitelů a výukou pedagogických disciplín, zejména didaktiky a sociální pedagogiky na Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze. Vzdělávání a výchovu chápe jako proces, ve kterém se spojují a prolínají různé oblasti vědění a překračují hranice tradičního pedagogického myšlení. V kariérovém poradenství preferuje autonomní učení, sociokognitivní přístupy, teorie kariérového rozhodování nebo přístupy založené na vyprávění....

Jitka Jirsáková

V současnosti působí jako odborná asistentka na Institutu vzdělávání a poradenství na České zemědělské univerzitě v Praze (IVP ČZU), kde se výzkumně i pedagogicky zaměřuje na oblast kariérového poradenství a didaktiky. V Kariérním centru ČZU vede individuální konzultace profesního směřování studentů i absolventů ČZU. Pomáhá studentům identifikovat jejich silné a slabé stránky, zorientovat se v jejich snech a koučovat je...

Jaana Kettunen

Jaana Kettunen je výzkumnice a zástupkyně ředitele ve Finském institutu pro vzdělávání a výzkum na Univerzitě v Jyvaskyle. Její práce se zaměřuje na roli informačních a komunikačních technologií (ICT) a sociálních medií v kariérovém poradenství. Věnuje se jak teoretické, tak i praktické stránce: cílí ve své práci na rozvoj pedagogických praktik, které jsou založeny na teorii a důkazech. V poslední...

Konference je organizována Centrem Euroguidance v ČR, DZS ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové a koná se pod záštitou MŠMT a MPSV.

Navazuje 3. ročníkem na předchozí konference k aktuálním tématům kariérového poradenství, které proběhly ve spolupráci s ÚPV FF MU (2016) a Katedrou andragogiky FF UK (2017).

Cílem konferencí je rozvíjet odborné zázemí kariérového poradenství, podporovat jeho profesionalizaci a zároveň jeho otevřenost, různorodost a vznik jeho nových forem. Podpořit teorii, výzkum a odbornou diskuzi praktiků i veřejnosti. Rádi bychom letos opět vytvořili společný prostor pro sdílení, prezentaci a diskusi.

Téma letošního roku vychází z trendu, kdy služby kariérového poradenství jsou čím dál více poskytovány s ohledem na potřeby klientů zakotvených v místních komunitách, nebo na potřeby komunit. Díky spolupráci mezi poradci navzájem, mezi organizacemi i v rámci interdiciplinárních týmů, díky strategiím komunitního plánování nebo koordinačním mechanismům na úrovni krajů si služby kariérového poradenství nacházejí své místo mezi jinými službami i organizacemi.

Využívání rozmanitých sítí je součástí rozvoje dovedností řízení kariéry dětí i dospělých. Roste i význam “mobility”, v našem kontextu zejména mezi evropskými zeměmi, kde nabízejí příležitost otevřené hranice i evropské programy, například Erasmus+. Síťování je i nástrojem profesního rozvoje kariérových poradců. Zapojení kariérových poradců do lokálních a/nebo globálních sociálních či profesních sítí ovlivňuje nejen jeho přímou práci s klienty, mění i charakter poskytovaných služeb. Otázkou je, jak kariéroví poradci prožívají a vyrovnávají se s touto skutečností a jakou roli sehrávají jednotlivé typy sítí v jejich profesním rozvoji.

Jsou zváni zajímaví zahraniční řečníci (více hlavních plenárních vystoupeních zde) k těmto a dalším tématům. Konference dále nabídne česká, slovenská i evropská vystoupení v sekcích. Přihlásilo se již kolem 30 zajímavých příspěvků, které uvidíte v paralelních sekcích.

Příspěvky v sekcích přinášejí reflektované zkušenosti z úspěšné poradenské praxe, ze vzdělávání kariérových poradců, výsledky výzkumů nebo projektů v oblasti kariérového poradenství, kariérového vzdělávání a rozvoje.

Paralelně k sekcím připravuje workshop, kde se společně budeme zabývat zkušenostmi a rozvojem lokálního i regionálního síťování v oblasti kariérového poradenství.

Konference je bez poplatku se zajištěným tlumočením a občerstvením.

Páteční večer budem věnovat neworkingu v praxi, připravena je večer s kulturním programem pro všechny účastníky konference.

V případě potřeby zajištění ubytování se na nás obraťte a doporučíme vám cenově dostupné možnosti. Aktuálně můžeme nabídnout i několik pokojů bezplatně, po dohodě, účastníkům, kterým by náklady na ubytování bránily v účasti.

Na konferenci jsou stále volná místa. Neváhejte se registrovat.