Obecné informace

Evropská konference “Kariérové poradenství v lokální a globální síti” proběhne
23. – 24. 11. 2018
v prostorách Univerzity Hradec Králové.

Jaana Kettunen

Jaana Kettunen is a Researcher and Vice Director at the Finnish Institute for Educational Research at University of Jyväskylä. Her work focuses on the role of ICT and social media in career guidance. lt is both theoretical and practical: aiming at the development of theory-based and evidence-informed pedagogical practices. Recently her research has also focused on ethical practices in social...

Konference je organizována Centrem Euroguidance v ČR, DZS ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové a koná se pod záštitou MŠMT a MPSV.

Navazuje 3. ročníkem na předchozí konference k aktuálním tématům kariérového poradenství, které proběhly ve spolupráci s ÚPV FF MU (2016) a Katedrou andragogiky FF UK (2017).

Cílem konferencí je rozvíjet odborné zázemí kariérového poradenství, podporovat jeho profesionalizaci a zároveň jeho otevřenost, různorodost a vznik jeho nových forem. Podpořit teorii, výzkum a odbornou diskuzi praktiků i veřejnosti. Rádi bychom letos opět vytvořili společný prostor pro sdílení, prezentaci a diskusi.

Téma letošního roku vychází z trendu, kdy služby kariérového poradenství jsou čím dál více poskytovány s ohledem na potřeby klientů zakotvených v místních komunitách, nebo na potřeby komunit. Díky spolupráci mezi poradci navzájem, mezi organizacemi i v rámci interdiciplinárních týmů, díky strategiím komunitního plánování nebo koordinačním mechanismům na úrovni krajů si služby kariérového poradenství nacházejí své místo mezi jinými službami i organizacemi.

Využívání rozmanitých sítí je součástí rozvoje dovedností řízení kariéry dětí i dospělých. Roste i význam “mobility”, v našem kontextu zejména mezi evropskými zeměmi, kde nabízejí příležitost otevřené hranice i evropské programy, například Erasmus+. Síťování je i nástrojem profesního rozvoje kariérových poradců. Zapojení kariérových poradců do lokálních a/nebo globálních sociálních či profesních sítí ovlivňuje nejen jeho přímou práci s klienty, mění i charakter poskytovaných služeb. Otázkou je, jak kariéroví poradci prožívají a vyrovnávají se s touto skutečností a jakou roli sehrávají jednotlivé typy sítí v jejich profesním rozvoji.

Jsou zváni zajímaví zahraniční řečníci (více hlavních plenárních vystoupeních zde) k těmto a dalším tématům. Konference dále nabídne česká, slovenská i evropská vystoupení v sekcích. Přihlásilo se již kolem 30 zajímavých příspěvků, které uvidíte v paralelních sekcích.

Příspěvky v sekcích přinášejí reflektované zkušenosti z úspěšné poradenské praxe, ze vzdělávání kariérových poradců, výsledky výzkumů nebo projektů v oblasti kariérového poradenství, kariérového vzdělávání a rozvoje.

Paralelně k sekcím připravuje workshop, kde se společně budeme zabývat zkušenostmi a rozvojem lokálního i regionálního síťování v oblasti kariérového poradenství.

Konference je bez poplatku se zajištěným tlumočením a občerstvením.

Páteční večer budem věnovat neworkingu v praxi, připravena je večer s kulturním programem pro všechny účastníky konference.

V případě potřeby zajištění ubytování se na nás obraťte a doporučíme vám cenově dostupné možnosti. Aktuálně můžeme nabídnout i několik pokojů bezplatně, po dohodě, účastníkům, kterým by náklady na ubytování bránily v účasti.

Na konferenci jsou stále volná místa. Neváhejte se registrovat.