Partneři konference

Konferenci organizuje Centrum Euroguidance, DZS a Univerzita Hradec Králové

 

 

 

Partneři letošního ročníku:

 • Asociace školní psychologie
 • Asociace výchovných poradců
 • Asociace vysokoškolských poradců
 • EURES, Úřad práce
 • Katedra andragogiky, Filozofická fakulta, Karlova Univerzita
 • Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita
 • Národní Poradenské Fórum
 • Národní vzdělávací fond
 • Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj
 • Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
 • Stockholmská univerzita
 • Ústav pedagogických věd, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita
 • Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry