08 Lis

Åsa Sundelin

Åsa Sundelin získala doktorát v oblasti pedagogiky a přednáší na Oddělní pedagogiky na Univerzitě ve Stockholmu ve Švédsku. Má zkušenosti jako kariérová poradkyně a mnoho let působila ve vzdělávání a výcviku kariérových poradců. Je také programovou koordinátorkou pro program kariérového poradenství a pro magisterské kurzy v oblasti kariérového rozvoje a poradenství na Univerzitě ve Stockholmu. V roce 2016 obhájila dizertaci na téma poradenské konverzace s mládeží s přistěhovaleckou zkušeností na střední škole. Nyní je zapojena ve dvou výzkumných projektech zaměřených na mladé migranty a ohroženou mládež. Už několikrát se zúčastnila konferencí v České republice a také zde vedla výcvik poradců.