15 Srp

Iva Kirovová

Iva Kirovová je psycholožka (studovala na Univerzitě Karlově, Filozofické fakultě, Katedře psychologie) s tuzemskými a zahraničními pracovními zkušenostmi v různých oblastech aplikované psychologie. Zavedla předmět kariérové poradenství (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra psychologie) a předměty Rozvoj kariéry a Individuální rozvoj kariéry (VŠB – Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, Katedra managementu).