11 Zář

Jaana Kettunen

Jaana Kettunen je výzkumnice a zástupkyně ředitele ve Finském institutu pro vzdělávání a výzkum na Univerzitě v Jyvaskyle. Její práce se zaměřuje na roli informačních a komunikačních technologií (ICT) a sociálních medií v kariérovém poradenství. Věnuje se jak teoretické, tak i praktické stránce: cílí ve své práci na rozvoj pedagogických praktik, které jsou založeny na teorii a důkazech. V poslední době se její výzkum zaměřil na etické otázky, jak v networkingu, tak i v ICT a jejich ukotvení v národních poradenských politikách a opatřeních. https://ktl.jyu.fi/en/staff/kettunen-jaana