30 Zář

Jiří Votava

Dlouhodobě se zabývá vzděláváním učitelů a výukou pedagogických disciplín, zejména didaktiky a sociální pedagogiky na Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze. Vzdělávání a výchovu chápe jako proces, ve kterém se spojují a prolínají různé oblasti vědění a překračují hranice tradičního pedagogického myšlení.

V kariérovém poradenství preferuje autonomní učení, sociokognitivní přístupy, teorie kariérového rozhodování nebo přístupy založené na vyprávění. Věří, že kariérové porad by mělo být součástí práce každého učitele.