23 Zář

Jitka Jirsáková

V současnosti působí jako odborná asistentka na Institutu vzdělávání a poradenství na České zemědělské univerzitě v Praze (IVP ČZU), kde se výzkumně i pedagogicky zaměřuje na oblast kariérového poradenství a didaktiky. V Kariérním centru ČZU vede individuální konzultace profesního směřování studentů i absolventů ČZU. Pomáhá studentům identifikovat jejich silné a slabé stránky, zorientovat se v jejich snech a koučovat je v jejich volbě. Je také garantem nového bakalářského studijního programu Kariérové poradenství a vzdělávání na IVP ČZU. Nerada dělá věci, které nemají smysl a své praktické využití. Proto si zamilovala kariérové poradenství, které splňuje oboje – má smysl i praktické využití. Řídí se následujícím mottem od J. A. Komenského: „Co nevytvoříte v čase, který je Vám vyměřen, nikdo to za Vás již nevykoná.“