27 Říj

Lenka Hloušková

Lenka Hloušková působí jako odborná asistentka na Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a svůj odborný zájem rozděluje mezi témata týkající se služeb kariérového poradenství a témata rozvoje základních škol. Na národní úrovni zastupuje své pracoviště v Národním poradenském fóru a na evropské úrovni je jedním ze zakládajících členů sítě NICE.