15 Srp

Martin Kopecký

Martin Kopecký působí na Katedře andragogiky a personálního řízení Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Vyučuje sociologii a filozofii vzdělávání dospělých, občanské vzdělávání a vzdělávací politiku. Ve svém výzkumu se zaměřuje na vzdělávací politiku a její vývoj v procesech evropeizace a globalizace.