20 Říj

Petr Hlaďo

Petr Hlaďo je docentem na Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Ve svém výzkumu se dlouhodobě věnuje rozhodování žáků o další vzdělávací a profesní dráze. Již ve své disertační práci se zaměřil na roli rodiny v tomto rozhodovacím procesu a ve zkoumání vlivů sociálního okolí na kariérové rozhodování stále pokračuje. V posledních letech se pod záštitou Grantové agentury ČR věnuje také výzkumu kariérové adaptability. Je autorem řady odborných publikací a didaktických materiálů pro kariérové vzdělávání žáků na základní škole a lektorem kurzů pro učitele tematického okruhu Svět práce.