06 Lis

Stanislav Štech

profesor pedagogické psychologie na Univerzitě Karlově – pedagogické fakultě. Zabývá se profesí učitele, vztahy rodiny a školy a školní psychologií, předseda České komise pro UNESCO, člen Řídícího výboru SDG 4 Education při UNESCO