Pokyny k příspěvkům

Všeobecné pokyny pro autory příspěvků

V případě, že se na příspěvku podílí více autorů, přihlašuje se příspěvek pouze jednou.

Přihlášené příspěvky, které budou přijaty vědeckým výborem konference, budou rozřazeny do sekcí v rámci programu konference.

Přihlásit příspěvek zde.

 

Pokyny pro autory příspěvků

Příspěvky prezentované v jednotlivých sekcích by svým rozsahem neměly přesáhnout 20 minut včetně diskuse. Konferenční místnosti jsou vybaveny běžnou promítací technikou (dataprojektor).

Termín pro přihlášení příspěvku je posunutý na 11.11.

Informaci o přijetí příspěvku nebo žádost o úpravu anotace příspěvku obdržíte 15 .11.