Symposium IAEVG Brno 2019

Globální IAEVG symposium

Symposium, které se společně spolu se studijními návštěvami konalo v Brně jako součást programu konference IAEVG 2019, se odehrálo díky spolupráci českého centra Euroguidance a  Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu (JCMM). Symposium se zaměřilo na roli kariérových poradců v rozvoji národních systémů poradenství, hlas poradců a jejich sdružení v politice a rozvoji systémů kariérového poradenství, dialog mezi všemi aktéry. A jak společně můžeme podpořit inkluzivní a demokratickou společnost.

První den byl věnovaný studijním návštěvám, díky nimž mohli především zahraniční účastníci symposia vidět organizace, které se zabývají kariérovým poradenstvím a navštívit je přímo v jejich místě práce. Oboustranná výměna zkušeností pak byla už jen třešinkou na dortu. Do návštěv se zapojily organizace Agapo, o.p.s., Biskupské gymnázium Brno, CELZUS – Centrum pro lidi sociálně znevýhodněné, Centrum vzdělávání všem a JCMM, Kariérní centrum IQ Roma Servis, Kariérové centrum Masarykovy univerzity, Kariérové centrum Mendelovy univerzity, Úřad práce / Informačně poradenské centrum Brno-město a Základní škola Bakalovo nábřeží. Všechny prezentace ze studijních návštěv jsou k dispozici zde.

Samo symposium pak byla příležitost se potkat s více než se 100 lidmi z 30 zemí a diskutovat o tom, jak spolupracovat a probrat jednotlivé příklady kariérového poradenství z různých koutů světa, které účastníci předem zpracovali a mohli jim jednotlivě věnovat čas v menších skupinkách. Setkání zahájila prezidentka IAEVG Suzanne Butheel a Petr Chaluš z českého centra Euroguidance. Slovo si pak vzala Nina Ahlroos, která zastupovala evropskou síť Euroguidance, a Lester Oakes, bývalý prezident IAEVG. Vice prezidentka IAEVG představila také výstupy z NCDA-IEAVG Symposium, které se konalo v Houstonu, USA. Poté následovala debata nad celkem 15 příklady, které se sešly z 10 zemí, a u kterých měli všichni účastníci možnost rozebrat dva příklady. Po debatách pak zástupci jednotlivých stolů a příkladů krátce shrnuli jejich debatu ostatním. Stejně tak na shrnutí a debaty reagoval panel expertů.

Ze shrnutí hlavních bodů debaty a následného panelu vyplynuly důležité body jako:

Mnoho zemí trápí problémy týkajících se poradenství jako profesionalizace, návaznost na politická opatření atd. Problémy týkajících se nezaměstnanosti, nerovnosti a chudoby se vyskytují v mnoha zemích, ale hloubka těchto problémů je mnohem větší v zemích procházející transformací.

 • v takovém kontextu se termín kariéra míjí účinkem jako irelevantní, jelikož lidé se pouze snaží zabezpečit si živobytí
 • je potřeba přehodnocovat ty ustanovení, která se nedají generalizovat pro jiná prostředí než ta, kde byla vytvořena

Další téma bylo profesionalizace:

 • dovednosti a curency Jak se aktualizují? Kdo je zodpovědný?
 • rámce dovedností – jsou potřeba
 • dochází ke ztrátě peněz, pokud lidé nedělají to, k čemu jsou vzděláváni
 • vzdělání v podnikavosti, marketingu a lobbingu, IT a sociálních médiích by bylo prospěšné poradcům i členům poradenských asociací
 • rozvíjející se organizace mohou potřebovat profesní podporu, například v dalším rozvoji svých kompetencí (možný úkol pro IAEVG)

A také téma stakeholdeři:

 • fungující aliance stakeholderů je nezbytná – s cíli jako identifikace společných cílů, vybudování pozice důvěryhodného hlasu na poli společenských a politických otázek, nezávislost na vládě
 • političtí představitelé musí být přesvědčeni o práci poradců a znát její hodnotu
 • budování respektujícího vztahu mezi stakeholdery, rodiči a zaměstnavateli
 • připravenost na politická opatření, která mohou přijít rychle

Klíčová sdělení symposia se pak dají vyjádřit v bodech:

 • důraz na I (international – mezinárodní aspekt) v asociaci IAEVG
 • dialog je velmi důležitý
 • kde je prostor pro spolupráci – využít k prospěchu všech
 • najděte svou roli – kde je vaše místo a potenciál pro co největší dopad
 • seznamovat se legislativou jiných zemí může být přínosné
 • využití webinářů jako nástroje pro prezentace směrem ven i zpátky
 • sdílení dobrých příkladů z praxe

Video ze symposia můžete shlédnout zde