Evropská konference Celoživotní kariérové poradenství v lokální a globální síti proběhne
23. – 24. 11. 2018
v prostorách Univerzity Hradec Králové.

Konference je organizována Centrem Euroguidance v ČR, DZS ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové.

Navazuje 3. ročníkem na předchozí konference k aktuálním tématům kariérového poradenství, které proběhly ve spolupráci s ÚPV FF MU (2016) a Katedrou andragogiky FF UK (2017).

Cílem konferencí je rozvíjet odborné zázemí kariérového poradenství, podporovat jeho profesionalizaci a zároveň jeho otevřenost, různorodost a vznik jeho nových forem. Podpořit teorii, výzkum a odbornou diskuzi praktiků i veřejnosti.

Rádi bychom opět vytvořili společný prostor pro sdílení, prezentaci a diskusi.

Jsou zváni zajímaví zahraniční řečníci a konference nabídne česká, slovenská i evropská vystoupením v sekcích.

Již je otevřené přihlašování na konferenci a taktéž přihlašování příspěvků, které přinášejí reflektované zkušenosti z úspěšné poradenské praxe, ze vzdělávání kariérových poradců, výsledky výzkumů nebo projektů v oblasti kariérového poradenství, kariérového vzdělávání a rozvoje.