Evropská konference “Kariérové poradenství v lokální a globální síti” proběhne
23. – 24. 11. 2018
v prostorách Univerzity Hradec Králové.

Rie Thomsen

Rie Thomsen

Rie Thomsen je docentkou a vedoucí Oddělení poradenského výzkumu Dánského institutu vzdělávání na Aarhus University. Ve svém výzkumu se věnuje praxi a politikám celoživotního kariérového poradenství se zvláštním zájmem o roli komunit, organizaci a vedení při poskytování kariérového poradenství a aspekty sociální spravedlnosti.
Thomas Diener

Thomas Diener

Thomas Diener se posledních 25 let aktivně věnuje propojování oblastí osobnostního rozvoje a projektového managementu. Studoval na Research Association for Process-Oriented Psychology v Curychu a také na Morenově Institutu ve Švédsku.
Rosie Alexander

Rosie Alexander

Rosie Alexander je kariérová poradkyně na souostroví Orkneje (Skotsko), kde dělá i svůj výzkum. Momentálně se věnuje svému doktorskému studiu, ve kterém se věnuje tématu kariérních cest středoškolských studentů ze souostroví Orkneje a Shetlandy.
Jean-Jacques Ruppert

Jean-Jacques Ruppert

Jean-Jacque Ruppert absolvoval postgraduální studium psychologie a pedagogiky ve Skotsku, Francii a Německu. Od roku 1994 pracuje pro lucemburské ministerstvo školství, jako pedagogický psycholog a poradce v Lycée classique de Diekirch. Je vedoucím institutu Applied Vocational Psychology and Policy research unit (AVOPP), mezinárodního výzkumného centra založeného v roce 2005 v Lucembursku.

Konference je organizována Centrem Euroguidance v ČR, DZS ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové.

Navazuje 3. ročníkem na předchozí konference k aktuálním tématům kariérového poradenství, které proběhly ve spolupráci s ÚPV FF MU (2016) a Katedrou andragogiky FF UK (2017).

Cílem konferencí je rozvíjet odborné zázemí kariérového poradenství, podporovat jeho profesionalizaci a zároveň jeho otevřenost, různorodost a vznik jeho nových forem. Podpořit teorii, výzkum a odbornou diskuzi praktiků i veřejnosti. Rádi bychom letos opět vytvořili společný prostor pro sdílení, prezentaci a diskusi.

Téma letošního roku vychází z trendu, kdy služby kariérového poradenství jsou čím dál více poskytovány s ohledem na potřeby klientů zakotvených v místních komunitách, nebo na potřeby komunit. Díky spolupráci mezi poradci navzájem, mezi organizacemi i v rámci interdiciplinárních týmů, díky strategiím komunitního plánování nebo koordinačním mechanismům na úrovni krajů si služby kariérového poradenství nacházejí své místo mezi jinými službami i organizacemi.

Využívání rozmanitých sítí je i součástí rozvoje dovedností řízení kariéry dětí i dpospělých. Roste i význam “mobility”, v našem kontextu zejména mezi evropskými zeměmi, kde nabízejí příležitost otevřené hranice i evropské programy, například Erasmus+. Síťování je i nástrojem profesního rozvoje kariérových poradců. Zapojení kariérových poradců do lokálních a/nebo globálních sociálních či profesních sítí ovlivňuje nejen jeho přímou práci s klienty, ale mění i charakter poskytovaných služeb. Otázkou je, jak kariéroví poradci prožívají a vyrovnávají se s touto skutečností a jakou roli sehrávají jednotlivé typy sítí v jejich profesním rozvoji?

Jsou zváni zajímaví zahraniční řečníci k těmto a dalším tématům. Konference dále nabídne česká, slovenská i evropská vystoupením v sekcích.

Již je otevřené přihlašování na konferenci a taktéž přihlašování příspěvků do sekcí, které přinášejí reflektované zkušenosti z úspěšné poradenské praxe, ze vzdělávání kariérových poradců, výsledky výzkumů nebo projektů v oblasti kariérového poradenství, kariérového vzdělávání a rozvoje.

Neváhejte přihlašovat své příspěvky do sekcí na témata konference, i na další témata blízká kariérovému poradenství a příbuzným oborů.