Evropská konference “Kariérové poradenství v lokální a globální síti” proběhne
23. – 24. 11. 2018
v prostorách Univerzity Hradec Králové.

Mika Launikari

Mika Launikari

Mika Launikari působí v oblasti kariérového poradenství od roku 1995. V současnosti je zaměstnán ve Finské národní agentuře pro vzdělávání, kde je zodpovědný za internacionalizaci poradenských služeb v kontextu učící se mobility (Euroguidance). Během své kariéry se zapojil do mezinárodní spolupráce v oblasti poradenství s institucemi EU (Evropská komise, Cedefop atd.) a s evropskými sítěmi (ELGPN, European Employmenet Services, atd.).
Åsa Sundelin

Åsa Sundelin

Åsa Sundelin získala doktorát v oblasti pedagogiky a přednáší na Oddělní pedagogiky na Univerzitě ve Stockholmu ve Švédsku. Má zkušenosti jako kariérová poradkyně a mnoho let působila ve vzdělávání a výcviku kariérových poradců. Je také programovou koordinátorkou pro program kariérového poradenství a pro magisterské kurzy v oblasti kariérového rozvoje a poradenství na Univerzitě ve Stockholmu. V roce 2016 obhájila dizertaci
Lenka Hloušková

Lenka Hloušková

Lenka Hloušková působí jako odborná asistentka na Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a svůj odborný zájem rozděluje mezi témata týkající se služeb kariérového poradenství a témata rozvoje základních škol. Na národní úrovni zastupuje své pracoviště v Národním poradenském fóru a na evropské úrovni je jedním ze zakládajících členů sítě NICE.
Rie Thomsen

Rie Thomsen

Rie Thomsen je docentkou a vedoucí Oddělení poradenského výzkumu Dánského institutu vzdělávání na Aarhus University. Ve svém výzkumu se věnuje praxi a politikám celoživotního kariérového poradenství se zvláštním zájmem o roli komunit, organizaci a vedení při poskytování kariérového poradenství a aspekty sociální spravedlnosti.
Thomas Diener

Thomas Diener

Thomas Diener se posledních 25 let aktivně věnuje propojování oblastí osobnostního rozvoje a projektového managementu. Studoval na Research Association for Process-Oriented Psychology v Curychu a také na Morenově Institutu ve Švédsku.
Rosie Alexander

Rosie Alexander

Rosie Alexander je kariérová poradkyně na souostroví Orkneje (Skotsko), kde dělá i svůj výzkum. Momentálně se věnuje svému doktorskému studiu, ve kterém se věnuje tématu kariérních cest středoškolských studentů ze souostroví Orkneje a Shetlandy.
Jean-Jacques Ruppert

Jean-Jacques Ruppert

Jean-Jacque Ruppert absolvoval postgraduální studium psychologie a pedagogiky ve Skotsku, Francii a Německu. Od roku 1994 pracuje pro lucemburské ministerstvo školství, jako pedagogický psycholog a poradce v Lycée classique de Diekirch. Je vedoucím institutu Applied Vocational Psychology and Policy research unit (AVOPP), mezinárodního výzkumného centra založeného v roce 2005 v Lucembursku.

Konference je organizována Centrem Euroguidance v ČR, DZS ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové a koná se pod záštitou MŠMT a MPSV.

Navazuje 3. ročníkem na předchozí konference k aktuálním tématům kariérového poradenství, které proběhly ve spolupráci s ÚPV FF MU (2016) a Katedrou andragogiky FF UK (2017).

Cílem konferencí je rozvíjet odborné zázemí kariérového poradenství, podporovat jeho profesionalizaci a zároveň jeho otevřenost, různorodost a vznik jeho nových forem. Podpořit teorii, výzkum a odbornou diskuzi praktiků i veřejnosti. Rádi bychom letos opět vytvořili společný prostor pro sdílení, prezentaci a diskusi.

Téma letošního roku vychází z trendu, kdy služby kariérového poradenství jsou čím dál více poskytovány s ohledem na potřeby klientů zakotvených v místních komunitách, nebo na potřeby komunit. Díky spolupráci mezi poradci navzájem, mezi organizacemi i v rámci interdiciplinárních týmů, díky strategiím komunitního plánování nebo koordinačním mechanismům na úrovni krajů si služby kariérového poradenství nacházejí své místo mezi jinými službami i organizacemi.

Využívání rozmanitých sítí je součástí rozvoje dovedností řízení kariéry dětí i dospělých. Roste i význam “mobility”, v našem kontextu zejména mezi evropskými zeměmi, kde nabízejí příležitost otevřené hranice i evropské programy, například Erasmus+. Síťování je i nástrojem profesního rozvoje kariérových poradců. Zapojení kariérových poradců do lokálních a/nebo globálních sociálních či profesních sítí ovlivňuje nejen jeho přímou práci s klienty, mění i charakter poskytovaných služeb. Otázkou je, jak kariéroví poradci prožívají a vyrovnávají se s touto skutečností a jakou roli sehrávají jednotlivé typy sítí v jejich profesním rozvoji.

Jsou zváni zajímaví zahraniční řečníci (více hlavních plenárních vystoupeních zde) k těmto a dalším tématům. Konference dále nabídne česká, slovenská i evropská vystoupení v sekcích. Přihlásilo se již kolem 30 zajímavých příspěvků, které uvidíte v paralelních sekcích.

Příspěvky v sekcích přinášejí reflektované zkušenosti z úspěšné poradenské praxe, ze vzdělávání kariérových poradců, výsledky výzkumů nebo projektů v oblasti kariérového poradenství, kariérového vzdělávání a rozvoje.

Paralelně k sekcím připravuje workshop, kde se společně budeme zabývat zkušenostmi a rozvojem lokálního i regionálního síťování v oblasti kariérového poradenství.

Konference je bez poplatku se zajištěným tlumočením a občerstvením.

Páteční večer budem věnovat neworkingu v praxi, připravena je večer s kulturním programem pro všechny účastníky konference.

V případě potřeby zajištění ubytování se na nás obraťte a doporučíme vám cenově dostupné možnosti. Aktuálně můžeme nabídnout i několik pokojů bezplatně, po dohodě, účastníkům, kterým by náklady na ubytování bránily v účasti.

Na konferenci jsou stále volná místa. Neváhejte se registrovat.