06 Lis

Stanislav Štech

profesor pedagogické psychologie na Univerzitě Karlově – pedagogické fakultě. Zabývá se profesí učitele, vztahy rodiny a školy a školní psychologií, předseda České komise pro UNESCO, člen Řídícího výboru SDG 4 Education při UNESCO

03 Lis

Jerome Rossier

Jérôme Rossier studoval psychologii na University of Lausanne a na Catholic University of Louvain v Belgii. Nyní je profesorem kariérového poradenství a psychologie na Institute of Psychology (IP) na University of Lausanne. Je také editorem International Journal for Educational and Vocational Guidance a členem několika redakčním rad pro vědecká periodika jako např. Journal of Vocational Behavior or the Journal of Research in Personality. Zaměření jeho výzkumu a výuky zahrnuje oblasti jako poradenství, charakterové vlastnosti, psychologické vyhodnocení a mezikulturní psychologie. Publikoval mnoho článků a kapitol knih, naposledy se podílel na knize Handbook of life design: From practice to theory and from theory to practice.

22 Říj

Petr Novák

aktuálně pracuje ve společnosti Alza.cz – největším internetovém obchodě v rámci ČR , na pozici Head of Learning&Development. Má za sebou více než 20letou praxi ve většině úrovní i rolí managementu, a protože jeho vášeň tkví v lidech – miluje mezilidské vztahy a jejich různorodost a dynamičnost – a zároveň je Vodnář – znamení velmi typické pro roli učitele – je to ideální mix předpokladů nejen pro manažerské pozice, ale i pro rozvoj ostatních. Petrovi se podařilo najít jeho „ikigai“ – právě v Alze v roli vedoucího rozvoje společnosti. 

20 Říj

Petr Hlaďo

Petr Hlaďo je docentem na Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Ve svém výzkumu se dlouhodobě věnuje rozhodování žáků o další vzdělávací a profesní dráze. Již ve své disertační práci se zaměřil na roli rodiny v tomto rozhodovacím procesu a ve zkoumání vlivů sociálního okolí na kariérové rozhodování stále pokračuje. V posledních letech se pod záštitou Grantové agentury ČR věnuje také výzkumu kariérové adaptability. Je autorem řady odborných publikací a didaktických materiálů pro kariérové vzdělávání žáků na základní škole a lektorem kurzů pro učitele tematického okruhu Svět práce.

30 Zář

Nina Ahlroos

Nina Ahlroos has worked with guidance related issues throughout her professional life, starting as a career guidance counsellor at Stockholm University. Today she acts as coordinator of the Swedish Euroguidance centre, hosted by the Swedish Council for Higher Education. In this role, she works to develop an international dimension in guidance, mainly by offering further training to the Swedish guidance community.

 

In 2008, she was one of the founders of the Swedish National Forum for Guidance, which is still in function. On European level, Nina is one of the leaders of the Euroguidance Network Steering Group. She has previous experience from being the Euroguidance representative at ELGPN meetings. Currently, Nina is appointed by Cedefop, the European Agency for the Development of Vocational Education, to act as a National Expert within the CareersNet. In 2020 the Swedish Association for Guidance Counsellors nominated Nina as national correspondent for IAEVG.

 

30 Zář

Gert van Brussel

Dr. Gert van Brussel is President of IAEVG, the International Association for Educational and Vocational Guidance and a past President and Honourable Member of NOLOC, the Dutch association of career professionals.Gert has more than 40 year experience in the domain of career development in all kinds of roles: counsellor, consultant, entrepreneur, researcher, lecturer and presenter.

He is affiliated with the Open University of the Netherlands and the University of Applied Sciences of Surinam.

30 Zář

Matěj Matolín

Matěj Matolín pracuje pro startupový fond Impulse Ventures, kde pomáhá technologickým firmám s náborem a HR. Neustále se snaží nalézat nové postupy jako propojovat lidi a technologie, a budovat co nejefektivnější organizace. Matěj je jedním z nejznámějších influencerů v oblasti HR. Píše nejčtenější blog o recruitmentu Lovec Hlav, natáčí podcasty Nelidské zdroje, organizuje meetupy, přednáší na VŠ a je mentorem pro celou řadu nadějných startupů.

V kariéře prošel recruitmentem a HR v různých oborech od automotive, těžký průmysl, fintech až po IT. Má zkušenosti z náboru velmi specifických pozic stejně jako tisícovek pracovníků do výroby. Několik let pracoval v zahraničí a má zkušenosti ze Silicon Valley.

30 Zář

Jiří Votava

Dlouhodobě se zabývá vzděláváním učitelů a výukou pedagogických disciplín, zejména didaktiky a sociální pedagogiky na Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze. Vzdělávání a výchovu chápe jako proces, ve kterém se spojují a prolínají různé oblasti vědění a překračují hranice tradičního pedagogického myšlení.

V kariérovém poradenství preferuje autonomní učení, sociokognitivní přístupy, teorie kariérového rozhodování nebo přístupy založené na vyprávění. Věří, že kariérové porad by mělo být součástí práce každého učitele.

 

23 Zář

Jitka Jirsáková

V současnosti působí jako odborná asistentka na Institutu vzdělávání a poradenství na České zemědělské univerzitě v Praze (IVP ČZU), kde se výzkumně i pedagogicky zaměřuje na oblast kariérového poradenství a didaktiky. V Kariérním centru ČZU vede individuální konzultace profesního směřování studentů i absolventů ČZU. Pomáhá studentům identifikovat jejich silné a slabé stránky, zorientovat se v jejich snech a koučovat je v jejich volbě. Je také garantem nového bakalářského studijního programu Kariérové poradenství a vzdělávání na IVP ČZU. Nerada dělá věci, které nemají smysl a své praktické využití. Proto si zamilovala kariérové poradenství, které splňuje oboje – má smysl i praktické využití. Řídí se následujícím mottem od J. A. Komenského: „Co nevytvoříte v čase, který je Vám vyměřen, nikdo to za Vás již nevykoná.“

11 Zář

Jaana Kettunen

Jaana Kettunen je výzkumnice a zástupkyně ředitele ve Finském institutu pro vzdělávání a výzkum na Univerzitě v Jyvaskyle. Její práce se zaměřuje na roli informačních a komunikačních technologií (ICT) a sociálních medií v kariérovém poradenství. Věnuje se jak teoretické, tak i praktické stránce: cílí ve své práci na rozvoj pedagogických praktik, které jsou založeny na teorii a důkazech. V poslední době se její výzkum zaměřil na etické otázky, jak v networkingu, tak i v ICT a jejich ukotvení v národních poradenských politikách a opatřeních. https://ktl.jyu.fi/en/staff/kettunen-jaana