Partneři konference 2020

Konferenci organizuje:

s podporu partnerů

 • Evropská centra sítě Euroguidance – kontakt na jednotlivá centra
 • Národní poradenské fórum
 • IAEVG
 • Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj
 • Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry
 • Katedra andragogiky a personálního řízení, FF UK, Praha
 • EPALE
 • EURES
 • EUROPASS
 • Národní pedagogický institut ČR
 • Úřad práce České republiky
 • Asociácia lektorov a kariérnych poradcov
 • Krajské centrum vzdělávání a jazyková škola, Plzeň (Infokariéra)
 • Moravskoslezský pakt zaměstnanosti
 • Národní vzdělávací fond
 • Asociace výchovných poradců
 • Ústav pedagogických věd, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita
 • Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC)

Konference se koná v rámci Týdne odborných dovedností 2020

Záštita nad konferencí: hlavní město Praha (Vít Šimral, radní pro oblast školství)