Vědecký a organizační výbor 2020

Mgr. Sára Drozdová

Goodcall

Mgr. Přemysl Gubani

Vedoucí Kariérního centra CZU

Mgr. Kateřina Hašková

Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj

doc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.

Ústav pedagogických věd, FF MU, Brno

Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D.

Ústav pedagogických věd, FF MU, Brno

Mgr. Petr Chaluš

Centrum Euroguidance, Dům zahraniční spolupráce

PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D.

Katedra profesního a personálního rozvoje, ČZU, Praha

Mgr. Gabriela Kabotová

Centrum Euroguidance, Dům zahraniční spolupráce

doc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D.

Katedra andragogiky a personálního řízení, FF UK, Praha

Mgr. Jiří Votava, Ph.D.

Katedra profesního a personálního rozvoje, ČZU, Praha